Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Malouetia

Malouetia peruviana Woodson - Apocynaceae
© William Milliken/RBG Kew
Brazil
Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. - Apocynaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. - Apocynaceae
© W. Milliken/RBG, Kew
Brazil
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1