Tropical American plant image database

Page 1 of 1

Neotropical Terminalia

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell - Combretaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell - Combretaceae
© Denise Sasaki/Programa Flora Cristalino
Brazil
Terminalia argentea Mart. - Combretaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Terminalia argentea Mart. - Combretaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Terminalia glabrescens Mart. - Combretaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
Terminalia glabrescens Mart. - Combretaceae
© D. Zappi/RBG, Kew
Brazil
  
    
    
    
    
    
    
    
    
Page 1 of 1