Checklist of the Flora of Cristalino, Mato Grosso, Brazil

Return to Family indexOnagraceae Voucher

Ludwigia affinis (DC.) H. Hara D. Sasaki 1519
Ludwigia foliobracteolata (Munz) H. Hara D. Zappi 959
Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hara D. Zappi 1463
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara D. Sasaki 2278
Return to Family index