Checklist of the Flora of Cristalino, Mato Grosso, Brazil

Return to Family indexMelastomataceae Voucher

Aciotis acuminifolia (DC.) Triana D. Zappi 1333
Acisanthera sp. 1 D. Sasaki 1969
Adelobotrys tessmannii Markgr. D. Zappi 1018
Bellucia grossularioides (L.) Triana D. Sasaki 1636
Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don Projeto Flora Cristalino 360
Clidemia dentata D. Don J. Nascimento 51
Clidemia epibaterium DC. D. Zappi 1143
Ernestia sp. 1 D. Sasaki 1536
Henriettea spruceana Cogn. D. Sasaki 1412
Henriettea sp. 1 D. Zappi 1347
Leandra solenifera Cogn. D. Sasaki 1427
Loreya strigosa Gleason D. Zappi 1205
Macairea thyrsiflora DC. D. Zappi 858
Miconia cf. affinis DC. Projeto Flora Cristalino 281
Miconia albo-rufescens Naud. D. Sasaki 2251
Miconia aplostachya (Bonpl.) DC. D. Zappi 1503
Miconia argyrophylla DC. D. Sasaki 1717
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. D. Zappi 1363
Miconia cf. cuspidata Naudin D. Sasaki 2216
Miconia diaphanea Gleason D. Sasaki 1650
Miconia dolichorrhyncha Naud. D. Sasaki 2004
Miconia gratissima Benth. ex Triana D. Zappi 1169
Miconia holosericea (L.) DC. D. Zappi 968
Miconia longispicata Triana D. Sasaki 2227
Miconia matthaei Naud. D. Sasaki 1699
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. D. Sasaki 2149
Miconia nervosa (Sm.) Triana D. Zappi 1411
Miconia poeppigii Triana D. Zappi 1125
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. D. Sasaki 2055
Miconia serrulata (DC.) Naud. D. Sasaki 1478
Miconia splendens (Sw.) Griseb. Projeto Flora Cristalino 174
Miconia staminea DC. D. Zappi 1335
Miconia cf. tomentosa (Rich.) D. Don ex DC. D. Sasaki 2356
Miconia sp. 1 D. Sasaki 1916
Microlicia insignis Cham. D. Sasaki 2289
Mouriri acutiflora Naudin D. Zappi 1376
Mouriri apiranga Spruce ex Triana D. Zappi 1302
Mouriri huberi Cogn. D. Sasaki 2364
Mouriri myrtifolia Spruce ex Triana D. Sasaki 1556
Mouriri nervosa Pilger Projeto Flora Cristalino 54
Mouriri trunciflora Ducke D. Sasaki 2186
Salpinga secunda Schrank & Mart. ex DC. D. Sasaki 1469
Tibouchina barbigera (Naud.) Baill. D. Sasaki 1622
Tibouchina verticillaris Cogn. D. Sasaki 2282
Tibouchina sp. 1 D. Zappi 1075
Tibouchina sp. 2 D. Sasaki 2133
Tococa guianensis Aubl. D. Sasaki 2422
Tococa macrosperma Mart. D. Zappi 1140
Tococa nitens (Benth.) Triana D. Sasaki 1945
Topobea parasitica Aubl. D. Sasaki 1854
Indet sp. 1 D. Sasaki 2152
Return to Family index